Het “Implementatieplan voor het sectorplan ‘Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij’ ” is een verdere concretisering van het rapport “Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij” zoals dat in september 2019 aan de Minister van LNV is aangeboden door het Platform Melkgeitenhouderij. Dit plan bestaat uit een serie concrete projecten met concrete doelen, tijdpaden en budgetten.

Link: https://platformmelkgeitenhouderij.nl/projecten/implementatieplan-versnellen-verduurzaming-van-de-melkgeitenhouderij/