Hans Hopster – Wageningen Livestock Research

Hans Hopster – Wageningen Livestock Research

Als onderzoeker heeft Hans Hopster het gedrag en de gezondheid van productiedieren (koeien, pluimvee, varkens) en niet-productiedieren (circus dieren, gezelschapsdieren, agressieve honden) bestudeerd in het kader van dierenwelzijn. Hans kent de spanning tussen feiten en waarden, in een samenleving die respectvol met dieren om wil gaan.