10.00 uur
Hoofdzaal

Verantwoorde Ontwikkeling

De sector wil, nà alle VGO onderzoeken, beheerste bedrijfsontwikkelingen met behoud van maatschappelijk draagvlak. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met provincies.

Spreker: Harry Kortstee (Wageningen Economic Research)