13.00 uur
Workshopruimte

Verantwoorde Ontwikkeling

De sector wil, nà alle VGO onderzoeken, beheerste bedrijfsontwikkelingen met behoud van maatschappelijk draagvlak. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met provincies. Wat is de visie van provincies op de middellange termijn? Wat is de visie van geitenhouders op de middellange termijn?

Spreker: Harry Kortstee (Wageningen Economic Research)