10.00 uur
Hoofdzaal

LTO – VGO focusgroep

Een groep kritische geitenhouders sprak op initiatief van LTO met de VGO onderzoeksgroep. Wat zijn de bevindingen en aanbevelingen van deze focusgroep.